Выпуск № 3 (37), 2020

УДК

DOI

Используйте это описание для цитирования: 

Cite this article as:

AGRICULTURAL SCIENCES
MOLOSKIN S.A., SYCHEVA I.N., BADMAEVA A.A.

APPLICATION OF THE ROVABIO MULTI-ENZYME COMPLEX FOR PIGS

Sergey A.Moloskin - Ph.D., Scientific and Technical Director, Adisseo Eurasia LLC, Moscow, Russia
E-mail: Serguei.Moloskin@adisseo.com

Irina N. Sycheva - Ph.D., Associate Professor, Department of Private Animal Science, Faculty of Animal Science and Biology, RSAU – MAA named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia.
E-mail: in_sychewa@mail.ru

Aliya A. Badmaeva - Regional Manager for Registration and Scientific and Technical Communications, Adisseo Eurasia LLC, Moscow, Russia
E-mail: Aliya.Badmaeva@adisseo.com

Аннотация

The application of enzymatic feed additives in the diets of monogastric animals is a traditional practice of feeding. It is about fact-finding of the mechanism of feed enzymes action, searching and testing new multi-enzyme complexes. Enzyme additives are used in all types of diets to reduce recipe costs and increase the absorption of virtually all nutrients, including amino acids. This article discusses the effect of Rovabio® Advance feed additive, developed by Adisseo France S.A.S. and registered in the Russian Federation, in experiments conducted on different age and sex groups of pigs.

Ключевые слова

Multi-enzyme complex, non-starch polysaccharides, pigs, Rovabio Advance, monogastric, metabolizable energy

Annotation

Keywords

Текст статьи

1/0

1/0

1/1

1/0

1/1

1/0

Источники:


1. Grachev D.M. Kormovyye fermenty – resheniye za khozyaystvami // Svinovodstvo. 2002. № 7. P. 19-20.
2. Moloskin S.A. Osobennosti primeneniya kormovykh fermentov v svinovodstve // Nauchnyye trudy VIZha. Dubrovitsy, 2004. P. 253-256.
3. Birkett A.M., Braun I.L. Novyye pishchevyye ingrediyenty dlya kontrolya vesa // Seriya publikatsiy Woodhead po pishchevoy nauke, tekhnologiyam i pitaniyu. 2007. P. 174-197.
4. Kozanet P., Laulor P.G., Leterm P., Devillard Ye., Gerart P.A., Ruffine F. i Preynat A. Snizheniye poteri massy tela vo vremya laktatsii u svinomatok: metaanaliz ispol'zovaniya nekrakhmal'nogo fermenta, gidrolizuyushchego polisakharidy Prilozheniye // Izdatel'stvo Oksfordskogo universiteta ot imeni Amerikanskogo obshchestva zootekhniki. 2018. 39 p.
5. Gerart P.-A., Pale F., Gren'ye S., Yakob S. Diyeticheskiye uglevody: obzor ikh fiziko-khimicheskikh svoystv i usvoyayemosti u domashney ptitsy i sviney // Vostochnaya konferentsiya po pitaniyu. 10-11 maya 2005 g. 18 p.
6. Lafond M., Buza B., Eyrichine S., Bonnin E., Krost E.KH., Gerart P.-A., T'yeri Dzh. i Adzhanduz E.KH. Integrativnyy podkhod in vitro k analizu perevarivaniya polisakharidov pshenitsy i effekta dobavok fermentov // Britanskiy zhurnal o pitanii. 2011. № 106.
P. 264–273.
7. Sinkha A.K., Kumar V., Makkar KH. P.S., De Bok G., Bekker K. Nekrakhmal'nyye polisakharidy i ikh rol' v pitanii ryb - Obzor // Pishchevaya khimiya. 2011. № 127.
P. 1409-1426.

References:

Все иллюстрации статьи | All visuals of paper

1/0