Выпуск № 3 (37), 2020
AGRICULTURAL SCIENCES
TEGZA I.M., ABENOVA ZH.M., SYCHEVA I.N.
AGE VARIABILITY OF BODY MASS OF ABERDIN-ANGUS BREED BREEDS OF DIFFERENT GENOTYPES

AGE VARIABILITY OF BODY MASS OF ABERDIN-ANGUS BREED BREEDS OF DIFFERENT GENOTYPES

Ivan M. Tegza - Ph.D., Associate Professor, Livestock Production Technology Department, Agricultural Institute named after V.Dvurechenskogo, Kostanai Regional University named after A.Baitursynov, Kostanay, Kazakhstan.
E-mail:tegza4@mail.ru

Zhazirayym M. Abenova - Ph.D., Senior Specialist, Kostanai Regional University named after A.Baitursynov, Kostanay, Kazakhstan.
E-mail: abenova.zhaziraiym@mail.ru

Irina N. Sycheva - Ph.D., Associate Professor, Department of Private Animal Science, Faculty of Animal Science and Biology, RSAU – MAA named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia.
E-mail: in_sychewa@mail.ru

Аннотация

The article presents the results of age dynamics of weight growth of young animals of the Aberdeen-Angus breed. A special feature of beef cattle breeding is the production of high-quality beef. The organization and technology of beef cattle breeding has its own characteristics. Meat cows are not milked and the resulting calves, after weaning the calves from their mothers, are reared and put on fattening.

Ключевые слова

Gobies, development, average daily weight gain, ,Aberdeen Angus breed development, live weight , genetic material, animal lines, livestock raw meat

Для цитирования контента статьи, пожалуйста, используйте следующее описание

Текст статьи

1/0

1/0

1/1

1/0

1/1

1/0

Источники:

1. Zhazylbekov N.A. Razvitiyu spetsializirovannogo myasnogo skotovodstva – prioritetnoye napravleniye // Vestnik sel'skokhozyaystvennoy nauki Kazakhstana. 2014. № 5. P. 32- 34
2. Zelenkov P.I., Osipova V.K., Pudeyana A.A. i dr. Ispytaniye bychkov myasnykh porod po sobstvennoy produktivnosti za ukorochennyy srok ikh vyrashchivaniya i otsenka proizvoditeley po kachestvu potomstva // Persianovka, 2007. 19 p.
3. Dzhulamanov K.M. Metody i priyemy otsenki bykov-proizvoditeley po sobstvennoy produktivnosti // Vestnik myasnogo skotovodstva: Materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Vyp. 57. Orenburg, 2014. P. 38-42.
4. Kryuchkov V.D. Bay V.B. Otsenka bykov-proizvoditeley kak priyem selektsionogo uluchsheniya porody // Kazakhskaya belogolovaya. Almaty: Kaynar, 2005. 120 p.
5. Kineyev M.A. Sostoyaniye selektsionno-plemennoy raboty v myasnom skotovodstve respubliki // Organizatsiya selektsionno-plemennoy raboty v myasnom skotovodstve. Alma-Ata, 2002. P.3-5.

Все иллюстрации статьи:

1/0