Edition № 2 (36), 2020

УДК

DOI

Используйте это описание для цитирования: 

Cite this article as:

O. V. GLYGA

DIGITAL LABELING OF DAIRY PRODUCTS: CHALLENGES AND PROSPECTS

Glyga Olga Vladimirovna - Master's student, Department of Applied Informatics, Institute of Economics and Management of Agroindustrial Complex, Russian State Agricultural University named after K.A. Timiryazev.
E-mail: olya.glyga.98@mail.ru

Аннотация

The modern level of digitalization presupposes the assessment and labeling of goods, with the help of which it is possible in a concise form, but at the same time to convey to the consumer quite fully important information about the product: where it was produced, from what material, and so on. This need is underscored by the ever-increasing complexity of consumer products and offerings, where functional aspects may not be clear to consumers at first glance. The article describes the problems and prospects for the introduction of digital labeling of dairy products, an attempt is made to assess its effectiveness.

Ключевые слова

Digital marking, digital technologies, state regulation of the introduction of digital technologies, forecast, Mercury, product labeling, RFID

Annotation

Keywords

Текст статьи

1/0

1/0

1/1

1/0

1/1

1/0

Источники:

1. Gosudarstvennaya informatsionnaya sistema markirovki tovarov. Rezhim dostupa. URL: // http://www.tadviser.ru/.URL:http://www.tadviser.ru/index.php/Stat'ya: Gosudarstvennaya_informatsionnaya_sistema_markirovki_tovarov.
2. Kushnarova M.N. K voprosu ob opredelenii effekta ot tsifrovizatsii sel'skogo khozyaystva (na primere vnedreniya tsifrovoy platformy na agroprodovol'stvennom rynke RF) // Izvestiya mezhdunarodnoy akademii agrarnogo obrazovaniya. 2019. №45. S.132-135.
3. Ofitsial'nyy sayt Federal'noy tamozhennoy sluzhby. Rezhim dostupa. URL: https://customs.gov.ru/
4. Khudyakova Ye.V., Kushnareva M. N., Gorbachev M. I. Ob"yektno-oriyentirovannoye modelirovaniye biznes-protsessov v APK. M: OOO «Megapolis», 2020. S. 56.
5. 5. Chekhonadskikh I.I. Issledovaniye markirovki tovarov kak sredstva identifikatsii pri sovershenii tamozhennykh operatsiy. Monografiya. M.: KnoRus, 2016. 112 c.
6. Ragulina YU.V., Gorbachev M.I., Motorin O.A., Suvorov G.A., Semenova Ye.I., Dudin M.N., Khudyakova Ye.V. Upravleniye riskami v sel'skom khozyaystve v usloviyakh tsifrovoy transformatsii: monografiya. M.: KnoRus, 2019.
7. Arkhipov A.G. , Gorbachev M.I., Kosogor S.N., Motorin O.A., Suvorov G.A., Truflyak Ye.V. Tsifrovaya transformatsiya sel'skogo khozyaystva Rossii: ofits. izd. M.: FGBNU «Rosinformagrotekh», 2019.

References:

Все иллюстрации статьи | All visuals of paper

press to zoom

press to zoom
1/1