Edition № 2 (36), 2020

УДК

DOI

Используйте это описание для цитирования: 

Cite this article as:

A. A. KASYMOV

PROCEDURE FOR DEVELOPING AN INTEGRATED INDICATOR FOR COMPARATIVE EVALUATION OF SIMULATION SYSTEMS

Kasymov Alexey Alekseevich - Master student, Department of Applied Informatics, Institute of Economics and Management of Agroindustrial Complex,
RSAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazeva, Moscow, Russia.
E-mail: kasimlele@live.ru
SPIN: 5612-4050

Аннотация

The article discusses simulation systems that implement the discrete-event method. A comparative analysis of the systems is carried out. Studied such software products as: Anylogic, Arena, Extendsim pro, SAS simulation studio, Plant simulation, Witness. For a visual display, an analytical table was created with all the characteristics of software products. For an objective comparison, the analysis of simulation modeling systems was carried out using an integral indicator.

Ключевые слова

Integral indicators, simulation, discrete-event method, decision support system, DSS.

Annotation

Keywords

Текст статьи

1/0

1/0

1/1

1/0

1/1

1/0

Источники:

1. Gorbachev M.I., Motorin O.A., Petrenko A.P., Suvorov G.A. O vnedrenii sovremennykh informatsionno-tekhnologicheskikh resheniy v sel'skoye khozyaystvo // Upravleniye riskami v APK. 2019. № 4. S. 105-122.
2. Khudyakova Ye.V., Kushnarova M.N., Gorbachev M.I. Effektivnost' vnedreniya tsifrovykh tekhnologiy v sootvetstvii s kontseptsiyey «Sel'skoye khozyaystvo 4.0» // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. 2020. №1. S. 80-88.
3. Khudyakova Ye.V. Optimizatsiya tekhniko-ekonomicheskikh parametrov organizatsii protsessa uborki zernovykh kul'tur na osnove imitatsionnogo modelirovaniya // Vestnik MGAU imeni V.P. Goryachkina. 2015. № 5 (69). S. 60-64.
4. Ragulina YU.V., Gorbachev M.I., Motorin O.A., Suvorov G.A., Semenova Ye.I., Dudin M.N., Khudyakova Ye.V. Upravleniye riskami v sel'skom khozyaystve v usloviyakh tsifrovoy transformatsii: monografiya. M.: KnoRus, 2019.
5. Arkhipov A.G. , Gorbachev M.I., Kosogor S.N., Motorin O.A., Suvorov G.A., Truflyak Ye.V. Tsifrovaya transformatsiya sel'skogo khozyaystva Rossii: ofits. izd. M.: FGBNU «Rosinformagrotekh», 2019. 80 s.

References:

Все иллюстрации статьи | All visuals of paper

press to zoom

press to zoom
1/1