Edition № 1 (35), 2020
KASYMOV A.A.
INFORMATION MODELING OF AGRICULTURAL OBJECTS

INFORMATION MODELING OF AGRICULTURAL OBJECTS

Aleksey A. Kasymov - graduate student, Department of Applied Informatics, Institute of Economics and management in agribusiness, Russian State Agrarian University- Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia.
E-mail: kasimlele@live.ru

Аннотация

The article deals with the features of information modeling of agro-industrial facilities. The analysis of design of information objects is carried out. Studied the structure information modeling where clearly displayed stage of the lifecycle information model for the specification of information modeling object APK the author considers the levels of development of elements of the information model as the data were systematized in a table.

Ключевые слова

Information modeling of objects, life cycle, LOD, levels of elaboration.

Для цитирования контента статьи, пожалуйста, используйте следующее описание

Текст статьи

1/0

1/0

1/1

1/0

1/1

1/0

Источники:

1. GOST R 57563—2017/ISO/TS 12911:2012 Modelirovaniye informatsionnoye v stroitel'stve. Osnovnyye polozheniya po razrabotke standartov informatsionnogo modelirovaniya zdaniy i sooruzheniy (s Popravkoy); 2017—10—01. — Moskva: Federal'noye agentstvo po tekhnicheskomu regulirovaniyu i metrologii, 2017. — 33 p.
2. SP 328.1325800.2017 «Informatsionnoye modelirovaniye v stroitel'stve. Pravila opisaniya komponentov informatsionnoy modeli»; 2017—12—15. — Moskva: Ministerstvo stroitel'stva i zhilishchno-kommunal'nogo khozyaystva Rossii, 2017. — 14 p.
3. SP 333.1325800.2017 «Informatsionnoye modelirovaniye v stroitel'stve. Pravila formirovaniya informatsionnoy modeli ob"yektov na razlichnykh stadiyakh zhiznennogo tsikla»; 2017—09—18. — Moskva: Ministerstvo stroitel'stva i zhilishchno-kommunal'nogo khozyaystva Rossii, 2017. — 33 p.

Все иллюстрации статьи:

1/0