Edition № 1 (35), 2020

УДК

DOI

Используйте это описание для цитирования: 

Cite this article as:

PAVLOV T.D.

BUSINESS PROCESS REENGINEERING INVESTMENT IN CONSTRUCTION INDUSTRY

Timofey D. Pavlov – graduate student, Department of Applied Informatics, Institute of Economics and management in agribusiness, Russian State Agrarian University- Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia.
E-mail: terap18@yandex.ru

Аннотация

The relevance of the chosen topic is that there is a need for a single database of different companies, which will indicate the income of the company, assets, debt.

Ключевые слова

Business reputation, goodwill, company value, valuation.

Annotation

Keywords

Текст статьи

1/0

1/0

1/1

1/0

1/1

1/0

Источники:

1. Ustinova L.N., Rozhkov V.L. Otsenka delovoy reputatsii kompanii. Rezhim dostupa URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-delovoy-reputatsii-kompanii
2. Barsukova V.N. Chest', dostoinstvo i delovaya reputatsiya. M., 2012.
3. Gorin S.V. Delovaya reputatsiya organizatsii: osobennosti pravovoy zashchity. M., 2014.
4. Udalova N.M., Chernykh K.V. Delovaya reputatsiya yuridicheskogo litsa: pravovyye aspekty. M., 2017. 5. Kozlova N.D., Osobennosti formirovaniya delovoy reputatsii sovremennoy kompanii. M., 2014.
6. Igumnov Ye. YU. Gudvill i yego otsenka v rossiyskoy i mezhdunarodnoy praktike // Molodoy uchenyy. 2018. №2. S. 58-61. Rezhim dostupa URL: https://moluch.ru/archive/188/47866/ (data obrashcheniya: 22.02.2020).
7. Otsenka delovoy reputatsii. Rezhim dostupa URL: https://www.expert-krd.ru/otsenka-delovoj-reputatsii/ 8. Delovaya reputatsiya. Rezhim dostupa URL: http://www.grandars.ru/college/biznes/delovaya-reputaciya.html
9. Yudina L.N. Sovremennyye podkhody k opredeleniyu sostavlyayushchikh i otsenke gudvila (delovoy reputatsii organizatsii) pri podgotovke sliyaniy i pogloshcheniy // Ekonomika i menedzhment innovatsionnykh tekhnologiy. 2014. № 9. Rezhim dostupa. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2014/09/5695

References:

Все иллюстрации статьи | All visuals of paper

1/0